close
دانلود آهنگ جدید
روانشناسی نسل آینده - 5

روانشناسی نسل آینده - 5

روانشناسی نسل آینده - 5

روانشناسی نسل آینده - 5

روانشناسی نسل آینده

روانشناسی نسل آینده
جملات ناب:
موضوعات
آرشیو مطالب
برچسب ها :

اصول تعلیم وتربیت

,

دیویی

,

دکتر هوشیار

,

اصول تعلیم وتربیت از دیدگاه دیویی ودکتر هوشیار و مقایسه آنها

,
اصول تعلیم وتربیت از دیدگاه دیویی ودکتر هوشیار و مقایسه آنها

روانشناسی نسل آینده 

جان ديويي فيلسوف و مربي بزرگ آمريكايي، در سال 1859 ميلادي در برلينگتون آمريكا، چشم به جهان گشود. شغل پدرش كشاورزي بود كه پس از مدتي آن را رها كرده و به خواربار فروشي روي آورد.

ديويي كه فوق‌العاده كمرو و كم‌حرف توصيف شده است، در آغاز جواني و دوره دبيرستان و سال‌هاي نخست دانشگاه، هوشمندي و استعداد قوي از خود نشان نداد، به گونه‌اي كه هنگام تحصيل در دبيرستان، چنان در حد متوسط مي‌نمود، كه احتمال داده نمي‌شد بتواند براي تحصيلات عاليرتبه وارد دانشگاه شود، به هر حال به دانشگاه راه يافت، سال‌هاي آخر تحصيل در دانشگاه، نقطه عطفي در افكار وي بود ونشانه‌هاي خلاقيت فكري و فعاليت فلسفي ازوي بروز كرد.‌وي از شارحان و مفسران بزرگ پراگماتيسم (اصالت عمل) آمريكايي است و دامنه تاليفات وي، از نظر موضوعات گوناگوني كه بدان‌ها انديشيده و به نگارش پرداخته، گسترده و متنوع است.

ديويي در تفكر و فلسفه آمريكايي و نيز در تحولات مهم آموزش و پرورش در قرن بيستم، داراي نقش برجسته‌اي بوده است و بسياري از كتابهاي وي به زبانهاي مختلف ترجمه و چاپ شده است. ديويي عاقبت در سال 1902 بعد از 93 سال عمر طولاني و پُربار كه حاصل تفكرات فراوان وي بود درآمريكا ديده از جهان فرو بست.هدف تعليم و تربيت‌از ديدگاه ديويي، هدف تعليم و تربيت، <جامعه دموكراتيك> است و در تعريف آن مي‌گويد: جامعه دموكراتيك، جامعه‌اي است كه از پيدايش اختلافات و تبعيضات طبقاتي، قومي و نژادي جلوگيري مي‌كند. وي مي‌گويد: تعليم و تربيت عبارت است از: بازسازي و سامان‌دهي تجربه كه بر معني‌دار شدن و عمق آن مي‌افزايد و توانايي هدايت جريان تجربه را توسعه مي‌بخشد. ديوئي در كتاب دموكراسي و تعليم و تربيت، چهار ويژگي تعليم و تربيت را ذكر مي‌كند:

الف-تعليم و تربيت ضرورت زندگي است: ديويي تعليم و تربيت را به عمدي و غيرعمدي تقسيم كرده است، اساس آموزش و پرورش را ارتباط و انتقال فرهنگي و اجتماعي مي‌داند زيرا بدون آموزش و پرورش عمدي و غيرعمدي زندگي ميسر نيست.

ب- تعليم و تربيت به مثابه كنش اجتماعي: محيط اجتماعي نقش مهم‌ تربيتي دارد و فراگيري كودك امري انتزاعي و مجرد از مناسبات و روابط اجتماعي و محيط نيست، بلكه در متن همين مناسبات مطالب فراواني را فرا مي‌گيرد.

ج- تعليم و تربيت به مثابه راهنمايي: به اعتقاد ديويي انگيزه‌ها و كوشش‌هاي مشخص نوآموز را بايد كنترل و هدايت كرد و نقش راستين تعليم وتربيت همين است.

د- تعليم و تربيت به مثابه رشد: ديويي در اين مورد بر اين نكته تاكيد تام مي‌ورزد كه تعليم و تربيت به رشد رساندن است و رشد عميق زندگي است. تا زندگي هست، تعليم و تربيت هم است. با توجه به آنچه گذشت مي‌توان گفت تعليم و تربيت متربي عبارت است از:

فرآيندي اصيل - نه فقط مقدماتي - ميان مربي و مترّبي، ناشي از ضرورت زندگي اجتماعي و مبتني بر رغبت‌هاي دروني و فعلي دانش‌آموز و متربي به منظور بازسازي تجربه براي رشد و دموكراسي اجتماعي.

برچسب ها :

اتیسم

,

کودکان دارای بیشینه اختلال زبان

,

رفتار نابهنجار در کودکان اتیسم

,
همه چیز راجب رفتار نابهنجار در کودکان اتیسم و کودکان دارای بیشینه اختلال زبان

روانشناسی نسل آینده

چکیده

با استفاده از گزارش والدین که برای آزمون این رفتارهای مشکل دار تدوین شده بود، فراوانی ،دوره، روابط بینی ، نابهنجاری خوردن، خوابیدن ، رفتار خودآزاری ، پرخاشگری و کج خلقی در کودکان اتیسم و کودکان دارای پیشینه اختلال زبانمورد بررسی قرار گرفت. همچنین روابط بین این رفتارها و زبان، بهره هوشی، شدت درخودماندگی ، علائم مرضی و افسردگی مورد آزمون قرار گرفت. رفتار نابهنجار خوردن، الگوهای غیرعادی خواب، کج خلقی، رفتارخودزنی به طور معناداری در کودکانی که رفتارهای نابهنجار بیش تری نشان می دادند به هوش غیرکلامی پایین تر، درجات پایین تری از زبان بیانگر، کمبود شدید رفتارهای اجتماعی و رفتارهای تکراری گرایش داشتند.

هیچ ارتباط قابل ملاحظه ای بین تعداد رفتارهای نابهنجار و میزان درک یا توانایی زبان در گروه HLI  نبود.

هرچند داشتن رفتارهای نابهنجار بیش تر با افزایش رفتارهای محدود و تکراری در کودکان HLI ارتباط داشت.

رفتار های نابهنجار را می توان در دو گروه تقسیم بندی کرد: اختلال خوردن و خوابیدن که مستقل بودند و در زندگی زودتر شروع می شوند، و خودآزاری ، کج خلقی، پرخاشگری که دیرتر شروع می شوند و روابط بینی داشتند.نابهنجاری های خواب در بچه های (گروه ترکیب شده) همراه با تشخیص افسردگی ماژور رایج تر بود.

کلید واژه: اتسیم، اختلال زبان، خوردن، خوابیدن، رفتار خودآزاری، پرخاشگری، خلق، کج خلقی

رئوس مطالب:

1.     رفتار نابهنجار خوردن

2.     الگوهای نابهنجار خوابیدن

3.     رفتار خورآزاری

4.     پرخاشگری

5.     کج خلقی

6.     روش

6.1شرکت کننده ها

6.1.1 تشخیص اتیسم

6.1.2تشخیص اختلال زبان

6.2مقیاس ها

     6.2.1 بهره هوشی.

     6.2.2 زبان

   6.2.3نشانه های اتیسم

   6.2.4 رفتار انطباقی

   6.2.5 افسردگی

  6.2.6 رفتار نابهنجار

6.3 اعتبار یابی ABPQ

6.4 آمارها

7.نتایج

7.1شیوع رفتارهای نابهنجار

7.1.1رفتار نابهنجار خوردن

7.1.2 الگوهای نابهنجار خوردن

7.1.3رفتار خودزنی (SIB)

7.1.4 پرخاشگری

7.1.5 کج خلقی

7.2روابط بین رفتارهای نابهنجار

7.3روابط رفتارهای نابهنجار با شناخت، زبان و زمینه یابی اندازه گیری ها

7.4رفتارهای نابهنجار چندگانه

7.5 روابط بین شمار رفتارهای نابهنجار و شناخت، زبان و زمینه یابی اندازه گیری ها

8 بحث

سپاسگزاری ها

منابع

بچه های اتیسم رفتار های نابهنجار زیادی را نشان می دهند که علت اکثر آنها تشخیص داده نمی شوند که علت پریشانی های جدی برای کودک و خانواده است. عادت های غیر معمول خوردن ، الگوهای نابهنجار خوابیدن، کج خلقی و پرخاشگری به خود و دیگران رایج ترین رفتارهای نا بهنجار در این بین هستند.

به منظور دستیابی به یک فهم عمیق از رفتارهای نابهنجار در بافت اتیسم ، تویف کردن فراوانی و دوره این اختلالات و همچنین توضیح ارتباطشان با دیگران جنبه های کارکرد کودکان شامل زبان ، هوش و شدت علائم مرضی اتیسم اهمیت دارد، به منظور دستیابی به این هدف ما یک مصاحبه با والدین بچه های شرکت کننده در دو مکان گردهمایی برتری اتیسم(CPEA) در بوستون وsalt lake city ایجاد کردیم. با مرور بر مطالعات عمومی این رفتارها درکودکان شروع میکنیم.

1.     رفتارهای نابهنجار خوردن

رفتار نابهنجار خوردن به فراوانی در کودکان اتیسم رخ می دهد به طوری که در یک زمان به عنوان یک ملاک تشخیصی بود. رایج ترین مشکل تغذیه پرخوری انتخابی براساس بافت و نوع غذا است.دیگر نابهنجاری ها ، خوردن مجاوره ای و امتناع از خوردن هستند. یکی از دلایل رژیم های محدود آنها این است که  کودکان اتیسم  ممکن  است تغذیه ی ناکافی داشته باشند.

البته ظاهر شدن امتناع کامل غذایی در کودکان اتیسم در مقابل دیگر ناتوانی های رشد یافته نسبتا کمیاب توصیف شده است رخ دادن آن ممکن است ناشی از مشکلات مربوط به معده و روده باشد. در یک مطالعه ی عامل های زمینه ساز مشکلات تغدیه در  کودکان از 26 کودک اتیسمی 3 نفر امتناع کامل غذایی را نشان دادند که هر 3 از برگشت معده رنج می بردند.

2. الگوهای نابهنجار خواب

مشکلات خواب در کودکان دارای ناتوانی های پیشرفته نسبت به نوع در حال رشد بچه ها رایج تر است. در بین کودکان دارای ناتوانی رشد مشکلات خواب در کودکان سنین پایین رایج تر است و باخودزنی ، پرخاشگری ، فریاد زدن، کج خلقی، عدم همراهی و رفتار تکانشی مرتبط است. تحقیقی مبتنی بر گزارش والدین اظهار می کند که کودکان اتیسم به احتمال بیشتری نسبت به  کودکان  دارای دیگر ناتوانی های ذهنی پیشرفته و کودکان بدون تشخیص اختلال رشد مشکلات خواب دارند.

از جمله مشکلات گزارش شده رایج تر ، مشکلات کاهش خواب، فراوان بیدار شدن در طول شب و در ابتدای صبح بیدار شدن هستند. مطالعات پلی سومنوگرافی اخیر تفاوت هایی را در خواب اتیسمی ها از نظر کمیت و کیفیت در مقایسه با کودکان سندروم داون نشان دادند. این طور فرض شده است که مشکلات خواب اتیسمی ها به برانگیختگی نابه جای مدار های عصبی که تحت کنترل خواب Remو non-Rem هستند.

...

برچسب ها :

10نکته ساده درباره مصاحبه

,

نکات مصاحبه

,

سوالات مصاحبه

,

آموزش مصاحبه

,
10نکته ساده درباره مصاحبه

روزنامه نگاری - ترجمه: امید جهانشاهی

اشاره: انجام یک مصاحبه خبری گذشته از دانستن و بکار بستن تکنیک ها و مهارت‌های لازم و ضروری، نیازمند تدارک، آمادگی و دقایق و ظرایفی است که غفلت از آنها می‌تواند کار مصاحبه را مشکل یا غیر ممکن کند. مقاله زیر 10مورد از این نکات ساده اما مهم و ضروری را که خبرنگاران قبل، حین و بعداز هر مصاحبه باید به خاطر داشته و رعایت کنند یادآوری کرده‌است، باهم می‌خوانیم.

 1) آماده باشید! همیشه درباره موضوع و شخصی که می‌خواهید با او مصاحبه داشته باشید، مطالعه کنید. از پرسش‌هایی که دستیار، کتاب و یا مدارک دیگر می‌توانند به آن پاسخگو باشند، بپرهیزید. هنگام تعیین زمان برای قرار مصاحبه از طرف بخواهید تا مدارک و منابع اطلاعاتی دیگری درباره موضوع مورد بحث پیشنهاد کند. مصاحبه شونده قدر علاقه شما را می‌داند و اغلب مدارک ارزشمندی را پیش از مصاحبه در اختیارتان می‌گذارد. مطمئن باشید که باتری‌های ضبط صوت شما کار می‌کنند. یک نوار اضافه به همراه داشته باشید، همین طور خودکار و دفترچه یادداشت.

 2) قواعد مصاحبه را در ذهن مرور کنید! مطمئن باشید مصاحبه شونده از موضوع مصاحبه کاملا مطلع است. این موضوع به روند مصاحبه در جهت درست کمک می‌کند. به علاوه مصاحبه شونده باید بداند هر چه می‌گوید ضبط می‌شود. بهتر است این مهم اول مصاحبه یادآوری شود. با این همه بیشتر مقامات دولتی تجربه کافی در برابر رسانه‌ها دارند؛ تا زمانی‌که بعضی از مطالب خارج از ضبط و یا در پس زمینه است به آن اشاره کنند. اما برخی دیگر از کارشناسان متوجه تفاوت‌ها نمی‌شوند. به یاد داشته باشید که شاید توضیح روشنی نیاز باشد (مخصوصاً زمانی‌که شغل و زندگی شخص مورد نظر با نقل قول کردن در معرض خطر قرار می‌گیرد).

 3) خوش قول باشید! بدترین تاثیری که می‌توانید روی مصاحبه شونده بگذارید، تاخیر در مصاحبه است.

 4) تیزبین باشید! جزئیات مکان و مصاحبه را به دقت مشاهده کنید؛ این کار به رنگ‌آمیزی مطلبتان کمک می‌کند. اگر در خانه و یا محل کار با فردی مصاحبه می‌کنید، نگاه دقیقی به اطراف بیاندازید و از آنچه می‌بینید یادداشت بر دارید. مثلا ممکن است عکس های قدیمی وجود داشته باشد که یک نمای شخصی تر از اورا نشان می‌دهد. شاید شما مصاحبه را با یک پیش فرض درباره او شروع و با نظر کاملا متفاوتی تمام کنید. اما این دقیقا همان چیزی است که شخص مورد نظر شما می‌خواهد. سعی کنید با دیگران صحبت کنید؛ همکاران و دوستان و مطالبی که در مورد وی موجود است، تصویر روشن‌تر و برجسته تریاز وی ارائه می‌دهند.

5) مودب باشید! مصاحبه شونده را دستپاچه نکنید. مهم است که رابطه‌ای نزدیک و مودبانه با مصاحبه شونده داشته باشید. برخی از مصاحبه‌شوندگان برای راحت صحبت کردن به چند دقیقه زمان احتیاج دارند. حتی اگر فقط سی دقیقه برای مصاحبه زمان دارید، نباید شخص مورد نظرتان را هول کنید. اگر احساس کردید شخص مورد نظرتان عجله دارد، زمان‌تان را با او منطبق کنید. به یاد داشته باشید افراد متفاوتند و باید وقت بگذارید تا ارزشمندی منابع شما مشخص شود، مخصوصا زمانی که به  طرح سوال‌های تکمیلی احتیاج دارید و یا می‌خواهید از آنها به عنوان منبع برای گزارش‌های بعدی استفاده کنید. اگر مصاحبه خوب پیش برود ممکن است از زمان تعیین شده هم بیشتر شود. زمان زیادی را برای قرارهای مصاحبه در نظر بگیریدتا از نظر زمانی به مشکل بر نخورید.

 ...

برچسب ها :

نقش رسانه ها در روند راهنمایی و مشاوره شغلی

,

راهنمایی و مشاوره شغلی

,
نقش رسانه ها در روند راهنمایی و مشاوره شغلی
نقش رسانه ها در روند راهنمایی و مشاوره شغلی

 

دانلود

 • حجم : 593 کیلوبایت
 • منبع: www.modern-psychology.ir
 • نوع فایل : pptx
برچسب ها :

ژنوگرام

,
ژنوگرام
ژنوگرام

 

دانلود

 • حجم : 1.39 مگابایت
 • منبع: www.modern-psychology.ir
 • نوع فایل : pptx
برچسب ها :

تست ميزان جسارت اجتماعي

,

آژمون جسارت اجتماعی

,
تست ميزان جسارت اجتماعي
تست ميزان جسارت اجتماعي

 

دانلود

 • حجم : 54 کیلوبایت
 • منبع: www.modern-psychology.ir
 • نوع فایل : pptx
برچسب ها :

آزمون هوش وکسلر بزرگسالان

,

تست هوش وکسلر

,

آزمون وکسلر

,
آزمون هوش وکسلر بزرگسالان

 روانشناسی نسل آِینده

برای دانلود به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.

 • حجم :237کیلوبایت
 • منبع: www.modern-psychology.ir
 • نوع فایل : pptx
برچسب ها :

اهمیت مدیریت زمان

,

مدیریت زمان

,

اهمیت مدیریت

,
اهمیت مدیریت زمان در زندگی انسان ها
اهمیت مدیریت زمان در زندگی انسان ها

 

دانلود

 • حجم : 887 کیلوبایت
 • منبع: www.modern-psychology.ir
 • نوع فایل : pptx